CALEA INIMII *Workshop Intensiv de Meditatie si Dansuri SUFI*

Meditaţieşi Satsang cu Deva Krishna *Tăcerea Inimii*
25 aprilie 2017
Meditație și Satsang *A te deschide Vieții și Adevărului*
2 mai 2017

Calea Inimii Cu Deva Krishna
Workshop intensiv de Meditaţii şi Dansuri SUFI
19 – 21 Mai 2017

Un Workshop experienţial
Workshopul este o structură meditativă, care se bazează pe Meditaţii şi Dansuri SUFI.
Aceste tehnici meditative lucrează în mod specific pe deschiderea Centrului Inimii considerat ca şi Centru al Conştiinţei.
Calea Inimii a SUFIȘTILOR este calea Iubirii şi a devoţiunii, în căutarea Divinului. Centrul Inimii Spirituale devine o punte obligatorie, către o transformare interioară şi spre Trezirea Conştienţei.

Purificarea inimii şi transformarea energiei
Această experienţă te va ajuta să îţi uşurezi inima, să o purifici de emoţiile negative şi de trăirile dureroase din trecut; ajută fiecare căutător să se deschidă Ȋncrederii, Iubirii, Iertării, Compasiunii, Conştienţei şi Adevărului.
Ajută în a experimenta Tăcerea interioară, unitatea cu viaţa, cu ceilalţi şi cu întreaga Existenţă.

Intenţia lui Deva Krishna
Cu acest workshop intensiv de meditaţie vreau să te introduc în Calea Inimii, prin învăţăturile Misticilor SUFI şi în a experimenta metode capabile de a te Purifica, Transforma, de a-ţi trezi Energia Vitală şi Conştienţa.
Dansuri Sufi – whirling
Corpul-mintea este o extensie a COSMOSULUI; “microcosmos-macrocosmos”. Când corpul tău se roteşte ameţitor în jurul său, se deschide un Vortex de Energie în care corpul tău dansează, iar tu rămâi ferm, conştienţa ta rămâne în centrul vortexului, pe deplin tăcută şi nemişcată.
Misticii Sufi îl numesc, Dansul COSMOSULUI, deoarece în Whirling mintea şi egoul se dizolvă, experimentând astfel Extazul şi prezenţa Divină.

Comunicarea din Inimă
Alte tehnici bazate pe utilizarea Sunetelor şi a Vibraţiilor, sunt introduse în această strucutură pentru a te ajuta să armonizezi centrul comunicării.
Inima e capabilă să comunice în mod direct şi clar. Acest lucru te va face să fii receptiv, sensibil şi conştient de Adevărul tău, dar în acelaşi timp destul de puternic în a-ţi comunica adevărul cu claritate şi direcţie în orice ocazie din viaţa ta şi în toate raporturile tale.

Calea Iubirii

”Iubirea este legătura care uneşte două inimi, este baza asupra căreia se construieşte. Dacă iubirea este baza, clădirea ta va suporta toate cutremurele şi toate furtunile.
Vei putea să o construieşti înaltă şi amplă cât vei vrea, fără să fii în pericol. Deci, calea noastră este calea Iubirii. Abandonează ceea ce te împiedică să urmezi calea şi întoarece-te în a o urma cu perseverenţă; urmează Calea până la capăt, până la destinaţia ta …”

Nazim al-Haqqani

Cine poate participa
Ȋnscrierea este deschisă tuturor, idiferent de sex, vârstă, experienţe trecute etc.

Contribuţia de participare: 475,00 Ron

Înscrieri:

Înscrierile se pot face contactând pe Devi Shakti (Ciobanu Liliana-Maria) la numărul de telefon 0757 775 063 sau la adresele de e-mail:

Ciobanuliliana357@yahoo.it;

contact@deva-krishna.com.

Inscrierea devine efectiva dupa plata unui avans de 200 Lei care poate fi achitat cash sau in contul Aociatiei TATTVA MEDITATION COMMUNITY scrind *Calea Inimii donatie*.
IBAN: RO58BTRLRONCRT0347996201
Banca: BANCA TRANSILVANIA.

Numărul de locuri este limitat.

Când: Vineri, Sâmbătă şi Duminică 19 – 21 Mai 2017 de la orele 9:00 la orele 19.00

Locaţia:     CASA CU FLORI
Adresă:      Str. Dumitru Cariagdi Nr. 7 (zona Piaţa Munci), Bucureşti

Recomandări:
* Se recomandă în a veni nemâncaţi dimineaţa. Micul dejun va fi la ora 10:15, după prima meditaţie.
* Contribuţia de participare include micul dejun şi pauzele de ceai pentru cele trei zile.
* Să aduceţi haine comode, lejere albe pentru Dansurile SUFI.
* Să aduceţi haine de schimb şi eventual şosete subţiri care vă vor fi utile pentru meditaţii.
* Să ajungeţi cu 15 minute înainte de ora 9:00.

Va Asteptam cu Iubire


La Via Del Cuore
Intensivo di Meditazione e Danze SUFI
Con Deva Krishna
19 – 21 Maggio 2017

Un Workshop esperienziale
Il Workshop è una struttura meditativa, che si basa sulle Meditazioni e sulle Danze SUFI. Queste tecniche meditative lavorano specificamente per l’apertura del Centro de Cuore considerato come Sede della Coscenza.
La Via del Cuore dei SUFI è la via dell’Amore e della devozione, alla ricerca del Divino. Il Centro del Cuore Spirituale diventa un ponte obbligatorio, verso una trasformazione interiore e verso un Risveglio della Consapevolezza.

Purificare il cuore e trasformare l’energia
Questa esperienza vi aiuta ad allegerire il vostro cuore, a purificarlo dalle emozioni negative e dal vissuto doloroso del passato, aiuta ogni ricercatore ad aprirsi alla Fiducia, all’Amore, al Perdono, alla Compassione, alla Consapevolezza e Alla Verità.
Aiuta a sperimentare il Silenzio interiore, il senso di Unità con la Vita, con gli altri e con l’intera Esistenza.

L’intento di Deva Krishna
con questo intensivo di meditazione voglio introdurvi alla Via del Cuore, attraverso gli insegnmenti dei Mistici SUFI e a sperimentare metodi in grado di Purificarvi, di Trasformarvi, Risvegliando la vostra Energia Vitale e la vostra Consapevolezza.

Danze SUFI – Whirling
Il tuo corpo-mente è un estensione del COSMO; “microcosmo – macrocosmo”. Quando il tuo corpo ruota vorticosamente intorno a se stesso, si apre un Vortice di Energia, il tuo corpo danza, ma tu rimani fermo, la tua Consapevolezza rimane al Centro del Vortice totalmente silente ed immobile.
I Mistici SUFI la chiamano, la Danza del COSMO, perché nel Whirling la mente e l’ego si dissolvono, sperimenti l’Estasi e la presenza Divina.

Comunicare dal Cuore
Altre tecniche basate sull’uso di Suoni e Vibrazioni, sono inserite in questa struttura, per aiutarvi a Riarmonizzare il centro della comunicazione.
Il Cuore è in grado di comunicare in modo diretto e chiaro. Questo vi renderà ricettivi, sensibili e consapevoli della vostra Verità, e nello stesso tempo abbastanza forti per comunicare la vostra verità con chiarezza e direzione in ogni occasione della vostra vita e in tutti i vostri rapporti.

La Via Dell’Amore

”L’Amore è il legame che unisce due cuori, la base su cui costruire. Se l’amore è il fondamento, il tuo edificio sopporterà tutti i terremoti e tutte le tempeste. Potrai costruirlo alto e ampio quanto vorrai, senza essere in pericolo. Quindi, la nostra Via è la Via dell’Amore. Abbandona ciò che ti impedisce di seguire il Sentiero e volgiti per seguirlo con perseveranza; segui la Via fino in fondo, fino alla tua destinazione….”

Nazim al-Haqqani

Chi può partecipare?

L’iscrizione è aperta a tutti, indifferentemente da sesso, età, esperienze passate ecc..

Quota di partecipazione: 475,00 Lei

Iscrizioni:

  • L’iscrizione diventa effettiva al pagamento di un acconto di 200 Lei.
  • Il pagamento dell’acconto puo’ essere effettuato in contanti oppure, attraverso un Bonifico Bancario sul conto dell’Associazione TATTVA MEDITATION COMMUNITY scrivendo *Calea Inimii Donatie*.
  • conto corrente: BANCA TRANSILVANIA – BUCURESTI – ROMANIA.
  • IBAN: RO58BTRLRONCRT0347996201
  • Contatto: Devi Shakti Tel: 004/ 0757 775 063
    E-mail: ciobanuliliana357@yahoo.it

Quando:       Venerdi, Sabato e Domenica 19 – 21 Maggio 2017 Ore 9:00 – 19.00

Luogo:          CASA CU FLORI

Indirizzo:    Strada Dumitru Cariagdi Nr. 7, Bucuresti

Raccomandazioni:
*Si raccomanda di venire a stomaco vuoto la mattina. La colazione si fa alle ore 10:15 dopo la prima        meditazione.
*La quota di participazione include le colazioni e i break di tutti i tre giorni.
*Portare indumenti comodi, leggeri del colore Bianco per le Danze SUFI.
*Portare indumenti di ricambio e calzini leggeri che saranno utili per le meditazioni.
*Arrivare 15 minuti prima delle ore 9:00

Vi Aspettiamo con Amore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − seven =