Calea Inimii cu Deva Krishna *Workshop intensiv de Meditații SUFI și Dansuri Dervish* 20 – 22 Octombrie 2017

Meditație și Satsang cu Deva Krishna. De la Minte la Inimă 02 Noiembrie 2017
19 septembrie 2017
Meditația Nadabrahama și Satsang cu Deva Krishna Luni, 27 Noiembrie 2017
20 septembrie 2017

Calea Inimii cu Deva Krishna 
Workshop intensiv de Meditații SUFI și Dansuri DERVISH

20 – 22 Octombrie 2017

Termenul SUFI provine de la cuvântul SAFI: care înseamnă ”Puritate”. SUFI indică pe cel care este Pur.
În profunzimea inimii și a esenței fiecăruia dintre voi este prezent un SUFI, un Mistic, o ființă Pură aflată în așteptarea trezirii.

Este timpul pentru ”Calea Inimii”, este momentul de a deschide inima către calea iubirii și a conștienței esențiale a Misticului SUFI. Este timpul de a trezi inima spre o conștiență oceanică prin intermediul meditațiilor SUFI și a dansurilor DERVIȘILOR rotitori. 
O cale devoțională, dedicată căutării Divinului prin experiența mistică directă.
Căutătorii Adevărului care au umblat în lung și în lat, se pot apropia în sfârșit de experiența directă a Adevărului, luând o cotitură definitivă în calea lor. Mulțumită acestor metode puternice și profunde trezirea conștienței devine posibilă fără niciun efort mental.

 • Un Workshop experienţial
  Workshopul este o structură meditativă, care se bazează pe Meditaţiile SUFI şi pe Dansul DERVIȘILOR rotitori. 
  Aceste tehnici meditative lucrează în mod specific asupra deschiderii Centrului Inimii Spirituale considerat Centrul Conştiinţei. 
  Calea Inimii Misiticilor SUFI este calea Iubirii şi a devoţiunii, este calea experienței directe a Divinului.
  Centrul Inimii Spirituale devine o punte de trecere spre propria ființă, către o transformare interioară şi spre Trezirea Conştienţei.
 • Purificarea inimii şi transformarea energiei
  Această experienţă te va ajuta să îţi uşurezi inima, să o purifici de gândurile, de emoţiile negative şi de trăirile dureroase din trecut; ajută fiecare căutător să se deschidă Ȋncrederii, Iubirii, Iertării, Compasiunii, Conştienţei şi Adevărului. 
  Te va ajuta în a vedea iluzia minții, te va ajuta să experimentezi Tăcerea interioară, unitatea cu viaţa, cu ceilalţi şi cu întreaga Existenţă.
 • Dansul DERVIȘILOR rotitori
  Corpul-minte este o extensie a COSMOSULUI: “microcosmos-macrocosmos”. Când începi dansul Dervișilor se deschide un vortex de energie, corpul tău se roteşte ameţitor în jurul său, iar tu rămâi ferm ca și conştienţă, rămâi în centrul vortexului pe deplin tăcut şi nemişcat.
  Misticii Sufi îl numesc Dansul COSMOSULUI, deoarece în dansul DERVIȘ mintea şi egoul se dizolvă și experimentezi astfel Extazul şi prezenţa Divină.
 • Comunicarea din Inimă
  Alte tehnici bazate pe utilizarea Sunetelor şi a Vibraţiilor sunt introduse în această strucutură pentru a te ajuta să armonizezi centrul comunicării.
  Cu Inima poți comunica în mod direct şi clar. Acest lucru te va face să fii receptiv, sensibil şi conştient de energia ta, dar în acelaşi timp destul de puternic în a-ţi comunica adevărul cu claritate şi direcţie în orice situație din viaţa ta.
 • Intenția lui Deva Krishna
  Prin intermediul acestui nou proces meditativ vreau să te conduc pe Calea Inimii Misiticilor SUFI, printr-o viziune simplificată și accesibilă oricui, iar în același timp concentrată, intensă, profundă și esențială.
  ”CALEA INIMII”este o abordare non-mentală care îți va deschide ochii, îți va facilita și va scurta calea, apropiindu-te tot mai mult de Esența ta și de Adevăr.
  Vei experimenta metode capabile să îți vindece energia, să te Purifice, să te Transforme și să îți trezească Energia Vitală și Conștiența”.
  Deva a creat această structură meditativă în urma multor ani de experiență și practică meditativă, în urma aprofundării căii SUFI și a altor căi, trăind el însuși experiența mistică a trezirii spirituale și ajungând astfel la Esența învățăturilor Maeștrilor Iluminați.                                                        ”CALEA INIMII”face parte din contribuția sa inovativă la creșterea conștienței umane și a căutării Adevărului, pentru a-i ajuta în mod concret pe toți cei ce vor să își recunoască natura esențială a ființei și a Adevărului.

Calea Iubirii

„Iubirea este legătura care uneşte două inimi, este fundamentul asupra căruia se construieşte. Dacă iubirea este baza, clădirea ta va suporta toate cutremurele şi toate furtunile.
Vei putea să o construieşti cât vei vrea de înaltă şi amplă, fără să fii în pericol. Deci, calea noastră este calea Iubirii. Abandonează ceea ce te împiedică să urmezi calea şi întoarece-te în a o urma cu perseverenţă; urmează Calea până la capăt, până la destinaţia ta …”
Nazim al-Haqqani

Spiritul SUFIhu 2

”Purifică-ți Inima,
descoperă-ți sufletul,
cunoaște Iubirea și Calea,
experimentează Tăcerea,
trăiește Conștiența.
Dansează amețitor sub cer
Dansul Cosmosului.
Apropie-te de Adevăr,
Dizolvă-te în Divin,
descoperă spiritul și Calea MISTICILOR SUFI.
Cunoaște CALEA INIMII…”

”Casa mea este Inima.
Religia mea este Iubirea.
Timpul meu este Eternitatea,
Divinul este Vastul Univers Infinit”.

Deva Krishna

DETALII PRACTICE:

Cine poate participa?
Ȋnscrierea este deschisă tuturor, idiferent de sex, vârstă, experienţe trecute etc.

Contribuţia de participare: 500,00 Ron 

Înscrieri:

Inscrierea devine efectiva dupa plata unui avans de 200 Lei, care poate fi achitat cash sau in contul Asociatiei TATTVA MEDITATION COMMUNITY scrind *Calea Inimii donatie*.
IBAN: RO58BTRLRONCRT0347996201
Banca: BANCA TRANSILVANIA.

Înscrierile se pot face contactând pe Devi Shakti (Ciobanu Liliana-Maria) la numărul de telefon 0757 775 063 sau la adresele de e-mail Ciobanuliliana357@yahoo.it; contact@deva-krishna.com.

Numărul de locuri este limitat.

Când:

Vineri, Sâmbătă şi Duminică 20 – 22 Octombrie 2017 de la orele 9:00 la orele 19.00

Locaţia: MEDITATION CENTER 
Adresă: Str. Intrarea Catedrei nr. 17-23, parter, ap. 5, interfon 5, sector 1, Bucureşti.
Recomandam sa intrati din str. Nicolae Caramfil .

Recomandări:
• Se recomandă în a veni nemâncaţi dimineaţa. Micul dejun va fi la ora 10:15, după prima meditaţie.
• Contribuţia de participare include micul dejun şi pauzele de ceai pentru cele trei zile.
• Să aduceţi haine comode, lejere albe pentru Dansurile SUFI.
• Să aduceţi haine de schimb şi eventual şosete care vă vor fi utile pentru meditaţii și papuci de casă.
• Să ajungeţi cu 15 minute înainte de ora 9:00.

Vă așteptăm cu infinită bucurie! ♥La Via Del Cuore con Deva Krishna
Workshop intensivo di Meditazioni SUFI e Danze DERVISH

20 – 22 Ottobre 2017

Il termine SUFI proviene dalla parola SAFI: significa ”Purezza”. SUFI indica colui che e’ Puro.
Nel profondo del cuore e dell’essenza di ognuno di voi e’ presente un SUFI, un Mistico, un essere Puro in attesa di essere risvegliato.

E’ tempo della “Via del CUORE”, e’ l’ora di aprire il cuore alla via dell’amore e alla consapevolezza essenziale del Mistico SUFI. E’ tempo di risvegliare il cuore ad una consapevolezza oceanica attraverso le meditazioni SUFI e la danza dei DERVISH rotanti.
Una via devozionale, dedita alla ricerca del Divino attraverso l’esperienza Mistica diretta.

I ricercatori della Verita’ che hanno cercato in lungo e in largo, possono finalmente approciare all’esperienza diretta della Verita’, avendo una svolta definitiva del loro cammino. Grazie a questi metodi potenti e profondi, e possibile risvegliare la consapevolezza senza uno sforzo mentale.

 • Un Workshop esperienziale
  Il Workshop è una struttura meditativa, che si basa sulle Meditazioni SUFI e la Danza dei DERVISH rotanti. Queste tecniche meditative lavorano specificamente per l’apertura del Centro de Cuore Spirituale considerato Sede della Coscenza.
  La Via del Cuore dei Mistici SUFI è la via dell’Amore e della devozione, e’ la via dell’esperienza diretta del Divino.
  Il Centro del Cuore Spirituale diventa un ponte di passaggio verso il proprio essere, verso una trasformazione interiore e verso un Risveglio della Consapevolezza.
 • Purificare il cuore e trasformare l’energia
  Questa esperienza vi aiuta ad allegerire il vostro cuore, a purificarlo dai pensieri, dalle emozioni negative e dal vissuto doloroso del passato, aiuta ogni ricercatore ad aprirsi alla Fiducia, all’Amore, al Perdono, alla Compassione, alla Consapevolezza e Alla Verità.
  Vi aiuta a vedere l’illusione della mente, vi aiuta a sperimentare il Silenzio interiore, il senso di Unità con la Vita, con gli altri e con l’intera Esistenza.
 • Danza dei DERVISHI rotanti
  Il tuo corpo-mente è un estensione del COSMO: “microcosmo – macrocosmo”. Quando inizii la danza dei Dervish si apre un vortice di energia, il tuo corpo ruota intorno a se stesso, ma tu rimani fermo in quanto Consapevolezza, rimani al Centro del Vortice totalmente silente ed immobile.
  I Mistici SUFI la chiamano la Danza del COSMO, perché nel DERVISH la mente e l’ego si dissolvono e sperimenti l’Estasi e la presenza Divina.
 • Comunicare dal Cuore
  Altre tecniche basate sull’uso di Suoni e Vibrazioni, sono inserite in questa struttura, per aiutarvi a Riarmonizzare il centro della comunicazione.
  Con il Cuore puoi comunicare in modo diretto e chiaro, questo vi renderà ricettivi, sensibili e consapevoli della vostra energia e nello stesso tempo abbastanza forti per comunicare la vostra verità con chiarezza e direzione, in ogni situazione della vostra vita.  
 • L’intento di Deva Krishna
  ”Con questo nuovo processo meditativo, voglio introdurvi alla Via del Cuore dei Mistici SUFI, con una visione semplificata, resa accessibile da chiunque, ma nello stesso tempo concentrata, intensa, profonda ed essenziale.
 • ”LA VIA DEL CUORE” e’ un approccio non mentale, che vi aprira’ gli occhi, vi semplifichera’ e vi accorcera’ la via, avvicinandovi di piu’ alla vostra Essenza e alla Verita’

Sperimenterete metodi in grado di guarire la vostra energia, di Purificarvi, di Trasformarvi, di Risvegliare la vostra Energia Vitale e la vostra Consapevolezza.”

Deva ha creato questa struttura meditativa dopo anni di esperienze di pratica di meditazione, dopo aver approfondito la via dei SUFI e diverse altre vie, vivendo egli stesso l’esperienza mistica del risveglio spirituale e giungendo di conseguenza all’Essenza degli insegnamenti dei Maestri illuminati.

”LA VIA DEL CUORE” e’ una parte del suo contributo innovativo alla consapevolezza umana e alla ricerca della Verita’, per aiutare concretamente tutti coloro che vogliono risvegliarsi alla loro natura essenziale dell’essere e alla Verita’.

La Via Dell’Amore

„L’Amore è il legame che unisce i cuori, la base su cui costruire. Se l’amore è il fondamento, il tuo edificio sopporterà tutti i terremoti e tutte le tempeste. Potrai costruirlo alto e ampio quanto vorrai, senza essere in pericolo. Quindi, la nostra Via è la Via dell’Amore. Abbandona ciò che ti impedisce di seguire il Sentiero e volgiti per seguirlo con perseveranza; segui la Via fino in fondo, fino alla tua destinazione…”
Nazim al-Haqqani

Spirito SUFIhu 2

“Purifica il Cuore,
scopri la tua anima,
Conosci l’Amore e la Via,
sperimenta il Silenzio,
vivi la Consapevolezza.
Danza vorticosamente sotto il cielo
La danza del Cosmo.
Avvicinati alla Verità,
dissolviti nel Divino,
scopri lo spirito e la Via del MISTICO SUFI.
Conosci LA VIA DEL CUORE…”

“La mia casa è il Cuore.
La mia religione è L’Amore.
Il mio tempo è l’Eternità,
il Divino è il Vasto Infinito Universo”.
Deva Krishna

DETTAGLI PRATICI:

Prezzo: 500 Lei equivale a 110 €
Il prezzo include: Colazione, le pause tè, il contributo per il programma di meditazione.

L’iscrizione diventa effettiva al pagamento dell’acconto di 200 Lei entro 1 Ottobre, che può essere versato sul conto corrente dell’Asociazione TATTVA MEDITATION COMMUNITY scrivendo *La Via del Cuore donazione*.
IBAN: RO58BTRLRONCRT0347996201
Banca: BANCA TRANSILVANIA.

Luogo: MEDITATION CENTER
Indirizzo: Str. Intrarea Catedrei nr. 17-23, parter, ap. 5, interfon 5, sector 1, Bucureşti.
Si raccomanda  l’entrata dalla strada principale Nicolae Caramfil .

Il numero dei posti è limitato.

Raccomandazioni:

 • Arrivare senza aver mangiato, la colazione si fara’ alle 10:00 dopo la prima meditazione;
 • Portare vestiti comodi, possibilmente anche bianchi per le meditazioni e le danze Dervish;
 • Portare vestiti di cambio, ciabatte, calzini;
 • Arrivare 15 minuti prima delle ore 9:00.

Vi aspettiamo con gioia infinita! ♥

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.