Deva Krishna

Deva Krishna (Sameh Youssef Ibrahim)
s-a născut în Egipt, într-un mediu familial călduros şi iubitor, în care, în copilărie a primit atenţie şi iubire de la părinţi, de la fraţii mai mari şi de la bunica sa.
Era iubit de mulţi prieteni de vârsta lui şi stabilea foarte uşor relaţii profunde de prietenie cu persoane chiar şi mai mari decât el, cu care intra în contact indiferent de ambient şi de context.
Ȋn acelaşi timp, chiar de mic iubea momentele de solitudine, a sta cu el însuşi, apreciind pacea şi tăcerea.
Deva iubea să cânte şi să asculte muzică, să scrie poezie şi proză, iubea desenul, sportul şi disciplina.
Și-a început parcursul de căutare şi de creştere spirituală în Italia abordând meditaţia; a participat la grupuri de creştere, procese de terapie meditativă şi retrageri de tăcere şi de meditaţie cu diferiţi discipoli Osho în “Institul pentru meditaţie şi pentru creşterea spirituală” Osho Miasto.
A participat la un training de formare în meditaţie cu Manisha, discipolă Osho. A practicat şi aprofundat pentru mulţi ani “Bardo”, Meditaţia din Cartea Tibetană a Morţilor, asupra vieţii, morţii şi a renaşterii: “Știinţa Ezoterică a artei de a trăi şi de a muri”, în versiunea originală integrală Tibetană şi în versiunea Bardo – “Osho healing institute of living and dying”, în viziunea lui Osho.
A practicat pentru mulţi ani meditaţia Vipassana, care a devenit una din bazele importante ale învăţăturii sale spirituale asupra prezenţei conştiente. După multe experienţe de Satori, în timpul parcursului său, a trăit experienţa mistică a trezirii spirituale.
A continuat căutarea şi formarea sa în metode holistice (Reiki – Constelaţii Familiale – Tehnici de masaj terapeutic Ayurvedic, Thailandez – Aditi Kinisiologia – Shanditi).
A călătorit în Asia, Europa şi în Africa intrând în contact cu alte culturi şi tradiţii diferite.
A studiat Ayurveda în India şi Nepal. A fost în Tibet, în pelerinaj la mănăstiri, în retrageri spirituale de meditaţie, unde a trăit amintirile unei vieţi anterioare în Tibet.
A trăit în Egipt până la vârsta de 19 ani, a locuit în Italia din anul 1991 până în 2014, iar din Iulie 2014 locuieşte în România unde a susţinut numeroase seminare de creştere interioară, workshopuri experienţiale de meditaţie, întâlniri de Satsang şi Meditaţie, precum şi parcursuri de creştere individuală cu diferite persoane.
A fondat Asociaţia Tattva Meditation Community, centru de Meditaţie şi de creştere spirituală, împreună cu Devi Shakti (Liliana Ciobanu) şi Ramana Devi (Irina Drăguţa), membrii fondatori ai asociaţiei.
Deva Krishna şi-a dedicat viaţa Meditaţiei şi aprofundării multor parcursuri de creştere spirituală, cum ar fi viziunea lui Osho şi tehnicile sale de meditaţie, calea Tantrică, Calea Zen, Buddhismul Tibetan, Calea Sufiştilor, extrăgând tehnici şi elaborând metode pentru a ajuta căutătorii adevărului să se apropie de Adevăr şi de Trezirea Spirituală.
A creat diferite structuri de terapie meditativă şi parcursuri de creştere pentru trezirea spirituală cum sunt:
⦁ Hara Reconnecting;
⦁ Calea Inimii a Sufiştilor;
⦁ Past Lives – Vieţi anterioare;
⦁ Dansul Karmic;
⦁ Evoluţia Conştiinţei şi cunoaşterea Sinelui.
Deva Krishna ne invită pe toţi la trezirea conştienţei, să ieşim din automatismele minţii şi să trăim o viaţă meditativă exprimând la maxim propria individualitate şi propriul potenţial creativ, descoperind capacitatea înnăscută a conştienţei interioare.

“ Suntem în viaţă pentru a fi fericiţi, pentru a iubi, a celebra viaţa, pentru a experimenta şi pentru a cunoaşte adevărul. Conştienţa face parte din noi, este profund legată de existenţa noastră, este intrinsecă, este oglinda sufletului nostru. Ar fi suficenţi doar câţiva paşi pentru a recunoaşte cine eşti, pentru a-ţi recunoaşte potenţialul şi pentru a trezi Divinitatea care este în tine”.

Deva nu are niciun titlu de studiu universitar, el a obţinut o diplomă tehnică de la Institutul Italian tehnic industrial Salesian “Don Bosco” în 1990, în Egipt .
El a refuzat să continue cu studiul universitar ca demers clasic impus de către instituţii şi societate, doar pentru a avea o licenţă, un titlu universitar, văzut şi considerat de masele de persoane şi de inconştientul colectiv ca fiind ceva ce poate oferi un loc de muncă bun, o poziţie socială bună, prestigiu şi importanţă pentru propria identitate şi pentru viitor.
Deva a avut încredere în inima sa şi în intuiţiile sale privind propria cale, urmându-şi natura şi alegând o cale diferită.
A aprofundat subiectele pentru care nutrea interes în mod autonom, cum ar fi religiile, psihologia, spiritualitatea, creşterea interioară şi cunoaşterea de sine, prin lectură şi prin practica neîntreruptă a disciplinelor spirituale.
A participat la diferite parcursuri de formare şi seminare în Italia, Nepal, India ca alternativă aleasă, în baza propriului interes, liber de condiţionările sociale colective, renunţând la ideea de a avea o licenţă pentru societate.
Astăzi Deva afirmă nu doar faptul de a nu mai fi “o entitate” separată, ci faptul de a nu mai fi deloc; explică totodată că el nu interferează cu nimic prin informaţiile mentale, ci este pur şi simplu un canal gol la dispoziţia existenţei, şi că tot ceea ce el împărtăşeşte este pe de-o parte suma experienţelor sale, iar pe de altă parte este ceea ce el canalizează, adică ceea ce existenţa şi adevărul manifestă prin el.


 Italiano:

Deva Krishna invita tutti al risveglio della consapevolezza, a uscire dall’automatismo della mente e a condurre una vita meditativa, sana, basata sull’amore, sulla fiducia, sul rispetto, sulla condivisione e sul senso di unità. Invita a esprimere al massimo la propria individualità e il proprio potenziale creativo, scoprendo la gioia e l’appagamento presenti già nel mondo interiore.

Deva (2)

“Siamo in vita per essere felici, per amare, per celebrare e condividere.
Siamo qui per sperimentare e per conoscere la verità.
La consapevolezza interiore fa parte di noi,
è profondamente legata alla nostra esistenza,
è intrinsica, è lo specchio della nostra anima.
E sarebbero sufficienti alcuni passi per riconoscere chi sei,
e per risvegliare il Divino che è in te”.

Deva Krishna

 

 


Chi è Deva Krishna?

Deva Krishna (Sameh Youssef Ibrahim), guida spirituale e maestro di meditazione, è nato in Egitto in un contesto familiare caloroso ed amorevole, dove ha vissuto fino all’età di 19 anni.

Nonostante era circondato da numerosi amici e parenti, egli amava la solitudine e apprezzava la la quiete e il silenzio. Amava l’arte, la musica, il canto, la scrittura, la poesia, il disegno, lo sport e la disciplina.

Nel 1991 si trasferi a Roma in Italia, lavorando e sostenendosi da solo. Quì iniziò il suo percorso di ricerca spirituale, per trovare una spiegazione ad un’esperienza fenomenologica vissuta da lui quando aveva 17 anni. In quell’esperienza vide la morte sicura davanti a se, ma sopravvisse senza sapere come, e rimase con un punto interrogativo sull’evento.

Approciando alla visione del Maestro Osho, trovò nella meditazione un grande amore e passione, sentendo immediatamente risonanza, gratitudine e una profonda connessione con il Maestro.
Ha partecipato a gruppi di crescita, processi di terapia meditativa e di ritiri di meditazione e silenzio nell’Istituto Osho Miasto.

Ha praticato e approfondito per molti anni il „Bardo”, la Meditazione dal Libro Tibetano dei Morti sulla vita, la morte e la rinascita. Durante una sessione di Bardo, accadde qualcosa un pò difficile da definire. Si sentì invaso da un onda di energia, dalla consapevolezza cosmica del Maestro Osho. Da quel momento in poi ritiene di non essere più la stessa persona di prima.

Per molti anni ha praticato quotidianamente la meditazione Vipassana, che è diventata una delle basi importanti del suo insegnamento sulla Consapevolezza e sull’Essenza.

Ha studiato in India e in Nepal le basi e le fondamenta della medicina Ayurvedica, le tecniche terapeutiche del massaggio Ayurvedico, il massaggio tradizionale Thailandese, la riflessologia plantare, e ha praticato questi metodi olistici come “terapie integrate” nel suo lavoro dal 2008 e che pratica tutt’ora nelle terapie individuali.

Ha viaggiato in Asia, in Europa e in Africa entrando in contatto con altre culture.

Ha compiuto un viaggio importante in Tibet stando nei monasteri in ritiri di meditazione, dove ha vissuto la memoria di vita passata in Tibet. Ha considerato questo viaggio come un pellegrinaggio, nel quale ebbe molte conferme su ciò che aveva conosciuto e sperimentato fino a quel momento.

Deva vive ora a Bucharest in Romania dal 2014 dove ha fondato l’Associazione Tattva Meditation Community, centro di Meditazione e crescita spirituale insieme a Devi Shakti (Liliana Ciobanu) e Ramana Devi (Irina Draguta), membri fondatori dell’Associazione.

In questi ultimi anni ha tenuto numerosi seminari di crescita interiore, workshop esperienziali, percorsi di Meditazione e Satsang sul Risveglio, percorsi di terapia e crescita individuali con numerose persone. Insegna il Reiki, la Meditazione e tiene seminari di Costellazioni familiari.

Ha dedicato la sua vita alla Meditazione e alla ricerca del Vero, approfondendo diverse vie spirituali, come il Tantra, lo Zen, il Buddhismo Tibetano e la via dei mistici Sufi, estraendo ed elaborando metodi con il quale ha creato e sviluppato diverse strutture e processi meditativi.
Ora si dedica esclusivamente ad aiutare le persone e i ricercatori del vero a crescere e a risvegliarsi, condividendo la sua esperienza.

Deva non ha nessun titolo di studio universitario, egli ottenne un diploma tecnico dall’Istituto Italiano industriale Salesiano Don Bosco in Egitto nel 1990.
Si rifiutò di continuare gli studi universitari come via classica imposta o proposta dalle istituzioni e dalla società, solo per avere una Laurea, un titolo universitario, visto e considerato dalle masse e dall’inconscio collettivo importante. Ha rifiutato l’idea che possa offrire un buon lavoro, una buona posizione sociale, soldi, prestigio, profitto per la personalità, per la propria identità e per il proprio futuro.

Egli ha voluto essere libero, si è fidato del suo cuore e delle sue intuizioni sul suo cammino, seguendo la sua natura e scegliendo una via diversa.

Ha approfondito gli argomenti per il quale nutriva interesse in modo autonomo, come le religioni, la psicologia, la fenomenologia e la spiritualità, l’evoluzione della coscenza, lo sviluppo della consapevolezza e l’Illuminazione. Lo ha fatto attraverso la lettura, la pratica costante di discipline spirituali e attraverso la partecipazione a numerosi seminari, percorsi di formazione e percorsi di crescita esperienziali.

 


 English:

Deva Krishna invites us to awaken the consciousness, to step out of the automatisms of the mind, and to live a meditative and healthy life based on trust, respect, sharing and the feeling of unity. He invites us to fully express our own individuality and our own creative potential, discovering the joy and fulfillment already present in the inner world.

Deva (2)“We are alive in order to be happy, to love, to celebrate and to share.
We are here to explore and to know the truth.
The inner consciousness is part of us,
it is profoundly connected to our existence,
it is intrinsic, it is the mirror of our soul.
Several steps would suffice to recognize who you are,
and to awaken the Divine in you.”

Deva Krishna


Who is Deva Krishna?

Deva Krishna (Sameh Youssef Ibrahim), spiritual guide and meditation master, was born in Egypt, in a warm and loving family context, where he lived until the age of 19.

While surrounded by many friends and relatives, he loved solitude and appreciated peace and silence. He loved art, music, song, writing, poetry, drawing, sport and discipline.

In 1991 he moved to Rome, in Italy, working and supporting himself. It is here that his path of spiritual search began, in order to be able to find an explanation to a phenomenon he had experienced at the age of 17. During this experience he saw death clearly before him, surviving without knowing how, and remaining with a question on this event.

Approaching the vision of Master Osho, he found great love and passion in meditation, immediately feeling resonance, gratitude and a profound connection with the Master.
He attended growth groups, meditative therapy processes, meditation and silent retreats at Osho Institute in Miasto.

He practiced and explored in depth “Bardo”, the Meditation on life, death and rebirth in the Tibetan Book of the Dead. During a Bardo session, something hard to explain happened. He felt being filled with an energy wave, with the cosmic consciousness of Master Osho.
From that moment on, Deva considers that he is no longer the same person he was before.

For many years he practiced day in, day out Vipassana meditation, which became one of the important foundations of his teachings on Consciousness and Essence.

In India and Nepal he studied the bases and fundamentals of Ayurvedic medicine, the therapeutic techniques of Ayurvedic massage, the traditional Thai massage, reflexology, and since 2008 he is practicing these holistic methods as “integrated therapy” including them in the individual therapies he works with.

He traveled to Asia, Europe and Africa making contact with other cultures.

He took an important journey in Tibet, staying in meditation retreats and monasteries, where he lived a memory from a past life in Tibet. He considered this journey to be a pilgrimage, during which he received many confirmations to what he had known and experienced until that moment.

Now, since 2014, Deva lives in Bucharest, Romania, where he founded Tattva Meditation Community, a Meditation and spiritual growth center, together with Devi Shakti (Liliana Ciobanu) and Ramana Devi (Irina Drăguța), founding members of the Association.

During these past years he facilitated numerous inner growth workshops, experiential workshops, Meditation and Satsang series on Awakening, as well as therapy and individual growth processes for many persons. He teaches Reiki, Meditation, and facilitates workshops on Family Constellations.

He devoted himself to life in Meditation and to searching the Truth, exploring in depth different spiritual paths, such as tantra, Zen, Tibetan Buddhism and the path of Sufi mystics, distilling and formulating methods with which he created and developed various meditative structures and processes.
Now he gives himself exclusively to helping persons and truth searchers to grow and awaken, by sharing his experience.

Deva has no university degree; he obtained only a technical degree from the Italian „Don Bosco” Industrial Institute in Egypt, in 1990.
He refused to continue his university studies as a classic undertaking imposed by institutions and the society just to obtain a bachelor’s degree, a university title seen and considered by the masses and the collective unconscious as something important. He refused the idea that this could bring a good job, a good social status, money, prestige and value to his own identity and the future.

Deva wanted to be free, trusting in his heart and his intuitions about his own path, following nature and choosing a different way.

He explored in depth the topics that he himself showed interest in, such as religions, psychology, phenomenology and spirituality, the evolution of consciousness, the inner growth and Enlightenment. He did all this by reading and continuously practicing spiritual disciplines, by attending many workshops, training courses and experiential growth processes.